fbpx

קרן אור – סוכנות לביטוח פנסיוני

קרנות השתלמות

קרן-אור קרנות השתלמות

קרנות השתלמות פטורות ממס.

לכל אדם, זוג ומשפחה חשוב שתהיה תכנית חסכון כלשהיא. אנשים רבים מעדיפים לפתוח אפילו כמה תכניות חסכון שונות, למטרות נפרדות ובזמן פירעון שונה (פנסיה, חסכון לילדים ועוד). אחד מאפיקי החיסכון היעילים ביותר לטווח הבינוני הוא קרנות השתלמות, אפיק חסכון הנהנה מתנאים ייחודים.

מהן קרנות השתלמות?

בעבר המושג קרן השתלמות היה מזוהה עם תכנית חסכון ייעודית למטרת השתלמויות ולימודים בלבד, ורק עבור שכירים. אך מאז ועד היום הורחבו תנאיה, ובצורתה היום היא משמשת למעשה כתכנית חסכון לכל דבר לטווח הבינוני, והיא נהנית מפטור ממס הכנסה – עבור שכירים עד לתקרת השכר של- 15,712 שקלים בחודש, ועצמאיים עד ההכנסה של 263,000 שקלים בשנה, לפי תקרות לשנת 2016 (חשוב לשים לב ולהתעדכן – תקרה זו משתנה מדי שנה).

אנו בקרן אור מלווים אותך בתהליך התכנון הפיננסי עם הכוונה להגשמת מטרותייך

קרנות השתלמות מול קופת גמל 

קרן השתלמות נחשבת לסוג מסוים של קופת גמל, אך יש בין שני המושגים כמה הבדלים עקרוניים. ראשית, כל הפקדה שנעשתה בקופת גמל החל משנת 2008, תוכל להמשך כקצבה ולא כפירעון חד פעמי, אך במקרה של קרנות השתלמות סכום זה אינו חייב להיפרע דווקא בגיל הפרישה.

קרנות השתלמות אפשר למשוך בתום 6 שנים ממועד ההפקדה הראשונה, ובמקרה של פרישה גם בתום 3 שנים.

במקרים מסוימים את הסכום החד פעמי אפשר גם לפרוס להעברה חודשית קבועה.

קרנות השתלמות – מי זכאי ומה חשוב לדעת?

הפרשת המעסיק לקרן השתלמות אינה מחויבת על פי חוק, אולם קיימים הסכמים קיבוצים וצווי הרחבה במגזרים שונים המחייבים מעסיקים להפריש לקרן השתלמות.
עובד שכיר שמעסיקו אינו מחויב לבצע הפרשות לקרן השתלמות, אינו יכול לפתוח בעצמו קרן השתלמות.
עובד שבמקביל לעבודתו כשכיר הוא גם עצמאי (עוסק מורשה או עוסק פטור) יכול לפתוח קרן השתלמות כעובד עצמאי.

גם במקרה של הפסקה או החלפת מקום העבודה מכל סיבה שהיא – עדיין ניתן ליהנות מהסכום שנצבר עד כה, כולל כל הרווחים. בחרתם שלא למשוך את הסכום שנצבר לאחר 6 שנות ותק? אל דאגה, הוא ממשיך לתפוח ורווחיו פטורים ממס.

אנו בקרן אור מבטיחים לכם קרנות השתלמות עם רווחים מקסימליים ובתנאים נוחים עם כמה שיותר הטבות

השאירו פרטים

עוד על קרן השתלמות

מהו גובה ההפקדה החודשית?

בקרן השתלמות על המעביד להפקיד סכום שאינו עולה על 7.5% ממשכורתו החודשית של העובד (ובתנאי שדמי ההפקדה אינם עולים על 1,178 שקלים בחודש), וכן על השכיר להפקיד עד 2.5% ממשכורתו לקרן ההשתלמות (בתנאי שהסכום לא יעלה על 393 שקלים בחודש). היחס בין ההפקדה של העובד למעביד חייב להישמר תמיד על 1 ל-3. עצמאים יכולים להפקיד עד 7% מהכנסתם לכל היותר.

מהם מסלולי החיסכון?

בתי ההשקעות וחברות ביטוח בענף מציעים מסלולי חסכון שונים כמו מניות, אג”ח, פיקדונות ועוד, כאשר יש אפשרות לשנות את אפיק ההשקעה מבלי שהדבר יגרע בהון שנצבר עד אותו רגע. מומלץ מאד לבדוק מה המסלול המתאים לכם בהתאם לתנאים ולרמת הסיכון המוצגים בפניכם, וכן לבדוק מהם התנאים הספציפיים בכל מסלול כפי שמציעים בתי ההשקעות השונים.