קרנות השתלמות

קרן-אור קרנות השתלמות

לכל אדם, זוג ומשפחה חשוב שתהיה תכנית חסכון כלשהיא. אנשים רבים מעדיפים לפתוח אפילו כמה תכניות חסכון שונות, למטרות נפרדות ובזמן פירעון שונה (פנסיה, חסכון לילדים ועוד). אחד מאפיקי החיסכון היעילים ביותר לטווח הבינוני הוא קרנות השתלמות, אפיק חסכון הנהנה מתנאים ייחודים.

מהן קרנות השתלמות?

בעבר המושג קרן השתלמות היה מזוהה עם תכנית חסכון ייעודית למטרת השתלמויות ולימודים בלבד, ורק עבור שכירים. אך מאז ועד היום הורחבו תנאיה, ובצורתה היום היא משמשת למעשה כתכנית חסכון לכל דבר לטווח הבינוני, והיא נהנית מפטור ממס הכנסה – עבור שכירים עד לתקרת השכר של- 15,712 שקלים בחודש, ועצמאיים עד ההכנסה של 263,000 שקלים בשנה, לפי תקרות לשנת 2016 (חשוב לשים לב ולהתעדכן – תקרה זו משתנה מדי שנה).

הפטור ממס חל גם על ההפקדה עצמה
(עבור המעסיק או העצמאי המפקיד את הסכום החודשי)
וכן נהנה הפירעון עצמו מפטור ממס רווחי הון של 25%.

מה ההבדל בין קופת גמל לקרן השתלמות?

קרן השתלמות נחשבת לסוג מסוים של קופת גמל, אך יש בין שני המושגים כמה הבדלים עקרוניים. ראשית, כל הפקדה שנעשתה בקופת גמל החל משנת 2008, תוכל להמשך כקצבה ולא כפירעון חד פעמי, אך במקרה של קרנות השתלמות סכום זה אינו חייב להיפרע דווקא בגיל הפרישה.

למעשה ניתן ליהנות ממנו כבר בתום 6 שנים ממועד ההפקדה הראשונה, ובמקרה של פרישה גם בתום 3שנים. את הסכום החד פעמי ניתן לפרוס להעברה חודשית (בתנאי שישנו סכום המספיק להפקדה חודשית מינימלית).

מי זכאי לקרן השתלמות? ומה חשוב לדעת עליה?

שכירים העובדים במגזר הציבורי (ברוב מקומות העבודה) זכאים להפקדה לקרן השתלמות. במקומות עבודה אחרים, לרבות עובדים עצמאים, הדבר נתון להחלטתם של המעסיקים והעובדים עצמם. בכל מקרה, בין אם אתם עובדים במגזר הציבורי או לא, בדקו את זכאותכם בהקדם האפשרי.

כדאי לדעת כי במקרה של החלפת מקום העבודה או הפסקת ההפקדה מכל סיבה שהיא – עדיין יהיה ניתן ליהנות מהסכום שנצבר עד כה, כולל הרווחים. בנוסף, כי כל עוד אינכם מושכים את הסכום שנצבר לאחר 6 שנות ותק, הוא ממשיך לתפוח ורווחיו פטורים ממס.

מהו גובה ההפקדה החודשית?

בקרן השתלמות על המעביד להפקיד סכום שאינו עולה על 7.5% ממשכורתו החודשית של העובד (ובתנאי שדמי ההפקדה אינם עולים על 1,178 שקלים בחודש), וכן על השכיר להפקיד עד 2.5% ממשכורתו לקרן ההשתלמות (בתנאי שהסכום לא יעלה על 393 שקלים בחודש). היחס בין ההפקדה של העובד למעביד חייב להישמר תמיד על 1 ל-3. עצמאים יכולים להפקיד עד 7% מהכנסתם לכל היותר.

מהם מסלולי החיסכון?

לרוב מציעים בתי ההשקעות וחברות ביטוח בענף מבחר מסלולי חסכון – מניות, אג”ח, פיקדונות ועוד, כאשר ניתן לשנות את אפיק ההשקעה מבלי שהדבר יגרע בהון שנצבר עד אותו רגע. מומלץ מאד לבדוק את האפיק המתאים לכם בהתאם לתנאים ולרמת הסיכון המוצגים בפניכם, וכן לבדוק מהם התנאים הספציפיים בכל מסלול כפי שמציעים בתי ההשקעות השונים.

אנו בחברת מגדלור מבטיחים לכם ליהנות מקרן השתלמות עם רווחים מקסימליים ובתנאים הנהנים מכמה שיותר הטבות.

שינוי גודל טקסט
ניגוד צבעים