fbpx

קרן אור – סוכנות לביטוח פנסיוני

קרן פנסיה

קרן-אור קרן פנסיה

קרן פנסיה אינה חלום רחוק! נכון ששגרת העבודה לה התרגלנו, מקשה עלינו לחשוב על מצב אחר אבל יש לזה פתרון

כששומעים פנסיה אנו ישר חושבים על תקופה שתגיע רק עוד זמן רב ולכן אנו לא מקדישים לה חשיבות מספקת. אולם יש לזכור שמה שנבחר לעשות כעת יניב לנו תוצאות בהמשך ותכנון נכון של חסכון לפנסיה יבטיח שמירה על רמת החיים לה התרגלנו גם כשנפסיק לעבוד, לכן כדאי לכולנו לחשוב עמוקות ולבחור בקרן פנסיה שמתאימה לנו.

מהי קרן פנסיה ?

כאשר אדם מבוטח בקרן פנסיה מקיפה, כספי הפנסיה מועברים לו או למשפחתו, בשלושה מקרים: 

  1. הגעה לגיל פרישה – בו מובטחים לאדם תשלומים כספיים גם כשאינו עובד לפרנסתו. זהו המקרה הנפוץ ביותר.
  2. במצב בו נגרמת נכות – אם חלילה אדם הופך לנכה, ומאבד את יכולתו לפרנס עצמו, הוא זכאי לקבל תשלומים גם אם לא הגיע לגיל פרישה.
  3. במקרה של מוות – שאריו של הנפטר זכאים לקבל את הכספים אשר נצברו בקרן הפנסיה.

שימו לב, כאשר אדם מבוטח בקרן פנסיה כללית, היא תקפה רק במקרה של הגעה לגיל פרישה, הסיבה היא שפנסיה מסוג זה משמשת רק כחשבון חיסכון, ואינה מכילה מרכיבי ביטוח.

אבל גם לתוכנית שכזו יש יתרונות, כיוון שחלות עליה פחות מגבלות מאשר קרן מקיפה ואפשר לחסוך בה סכומים גדולים יותר. קרן פנסיה כללית מומלצת לאנשים בעלי הכנסה גבוהה.

מתי ניתן להשתמש בכספי קרן פנסיה?

קרן פנסיה מזכירה תוכנית חיסכון שבה אדם זכאי לקבל סכום כספי לאחר פרישה. במקרה והאדם שכיר, ההפרשות האלו מתבצעות הן מהמעביד והן מהמבוטח עצמו, הפרשות אלו מתבצעות אחת לחודש לקרן הפנסיה והם מצטברים לאורך זמן ולבסוף ניתנים למימוש לפי התנאים של הקרן. 
התשלום החודשי מהווה חלופה למשכורת ומשולם על בסיס חודשי. יש מקרים בהם הכספים ניתנים באופן חד פעמי. המטרה היא להבטיח לאדם הכנסה גם כשאינו עובד, בלי קשר לאופן התשלום, חשוב לדעת כי על פי חוק, כל עובד זכאי לחסכון מסוג זה.

במה הקרנות נבדלות זו מזו?

מלבד החלוקה לקרנות כלליות ומקיפות, קרנות הפנסיה שונות זו מזו במספר מאפיינים, המעוגנים בתקנון של קרן הפנסיה. כשבוחנים את תנאי הפנסיה חשוב לשים לב, בין היתר, לדמי הניהול, לתקופת ההמתנה מההצטרפות ועד לקבלת התשלומים, לסכום הכיסויים הביטוחיים, לתשואות ולסיכונים.

קרן פנסיה צריכה להתאים בצורה הטובה ביותר למאפייני האדם, להתחשב בהכנסותיו ובצרכיו, ולאפשר חסכון מקסימלי לעתיד. מסיבה זו חשוב לנו בקרן אור להבין היטב את רצונותיכם כדי להתאים לכם את הקרן המשתלמת ביותר.

אנו בקרן אור נתאים לכם את קרן הפנסיה שמתאימה לכם

השאירו פרטים