fbpx

קרן אור – סוכנות לביטוח פנסיוני

קרן השתלמות

קרן השתלמות לעצמאים

על הקרן

אחד מאפיקי החיסכון הפחות מוכרים בציבור היא קרן השתלמות לעצמאים, ולמעשה, חבל שכך, מאחר שכמוצר ביטוחי, קרן זו מהווה אפיק חסכון מצוין לטווח הבינוני, וכיום, בזכות חוק פנסיה חובה לעצמאים, היא יכולה לזכות את המפקידים העצמאים בהטבות מס. שמה של קרן השתלמות עלול להטעות, מאחר והמדינה אינה מטילה הגבלות לגבי השימוש שנעשה בכסף המצטבר בקרנות ההשתלמות, ובחלוף שש שנים מתחילת ההפקדה, תוכלו לנצל את הכסף לכל צורך או מטרה, ולאו דווקא לצורך השתלמות. מה שהופך את קרנות ההשתלמות השונות לערוץ חיסכון מועדף ופטור ממס עבור עצמאים רבים.

 

מה חשוב לדעת על קרן השתלמות לעצמאים?

  • הפקדה בקרן השתלמות לעצמאים מאפשרת לכם לבחור בין הפקדה חודשית רציפה לבין הפקדה תקופתית של סכומים גדולים יותר. ההכרה כהוצאה מוכרת לצורך הטבות במס הכנסה חלה על הפקדות לקרן ההשתלמות בגובה של עד ל-4.5% מההכנסה השנתית ועד לתקרת ההפקדה (העומדת, בשנת 2020, על 11,925 ₪).
  • עצמאים שהפרישו לקרנות ההשתלמות סכומים שמעל ל-4.5% מהכנסתם השנתית החייבת במס, או, לחילופין, עברו את תקרת ההפקדה, לא יוכלו ליהנות מהטבת מס על הסכום העודף.
  • לאחר חיסכון של שלוש שנים בקרן תוכלו ליהנות מהכסף שנצבר בקרן (כולל רווחים), למימון לימודים / השתלמויות ללא צורך בתשלום מס. הפטור ממס על משיכה של קרן השתלמות לכל מטרה אחרת, ניתן בחלוף שש שנים לפחות (או, שלוש שנים לגבר שגילו מעל ל-67 ולאישה שגילה מעל ל-62).

 

מה יכולה לעשות עבורכם סוכנות ביטוח טובה?

ובכן, ליווי מקצועי חשוב בכל תחומי הביטוח, אבל, הוא חשוב ביותר בעת בחירת קרן ההשתלמות המשתלמת לכם!

פטור מתשלום מס רווחי הון על רווחי קרן השתלמות

רווחים שנצברו בקרן ההשתלמות נחשבים כפטורים ממס רווחי הון בהתקיים שני התנאים הבאים:

הסכום שהופקד מידי שנה לא עולה מעל לתקרה מקסימאלית שנקבעה לאותה השנה (בשנת 2020 – התקרה עומדת על 18,600 ₪). על הסכומים שמעבר לתקרה יחול מס רווחי הון בשיעור של 25%.

משיכת הכספים לצורך לימודים / השתלמות מתבצעת לאחר פרק זמן מינימאלי של שלוש שנים מתחילת ההפקדה לקרן. משיכה לכל מטרה בפטור ממס יכולה להתבצע לאחר פרק זמן מינימאלי של שש שנים, אלא אם כן המדובר בגבר / אישה שעברו את גיל הפרישה הרשמי (67 לגברים, 62 לנשים). אז, פרק זמן מינימאלי זה יעמוד על שלוש שנים.

 

בשורה התחתונה, מדובר באפיק חסכון אשר הרווחים בו פטורים ממס והכסף שלכם יכול להפוך לנזיל תוך שש שנים. כך, שאין ספק כי קרן השתלמות היא האפשרות טובה ביותר כיום לחסוך כסף, ליהנות מרווחים ללא מיסוי, לקבל הטבות מס מהמדינה, וגם – ליהנות מתשואות שהן עדיפות על כל מוצר השקעה אחר שקיים כיום בשוק.

השאירו פרטים