fbpx

קרן אור – סוכנות לביטוח פנסיוני

קופת גמל

קרן-אור קופת גמל

קופת גמל לוקחת אותנו אחורה בזמן שכשהיינו קטנים ולימדו אותנו לשים כסף בקופה, אותו עקרון ממשיך ללוות אותנו כל חיינו, כשאנחנו מנסים לחסוך לעתיד.

חסכון באמצעות קופת גמל יאפשר לנו יגן עלינו במצב בו המשכורת כבר לא תהיה זמינה עם גיל הפרישה. חסכון זה יעניק לנו את הבטחון גם בעתות בהן אין הכנסה חודשית קבועה.

מהי קופת גמל?

קופת גמל היא אחת מצורת החיסכון הפנסיוניות הקיימות בשוק. לקופת הגמל מפרישים העובד והמעסיק סכומים כספיים מידי חודש, אשר מושקעים בהתאם לתנאי הקופה. מטרתה של הקופה היא לאפשר קבלת קצבה חודשית לאחר שהאדם מגיע לגיל הפנסיה.

בהתאם לשינוי שנעשה בחוק, ניתן למשוך כספים שהופקדו החל משנת 2008 ללא מס, על בסיס חודשי לאחר פרישה. הוצאת הכסף במועד מוקדם יותר מחייבת תשלום מס בשיעור של 35%. בנוסף, ניתן לקבל את כספי הקופה בתשלום בודד רק במקרים חריגים המוגדרים בחוק.

ניהול קופת הגמל שלכם

אנו בקרן אור שמים דגש רב על שמירת ההון שלכם ובחירת המסלול הרלוונטי עבורו, גם לאחר גיל הפרישה (וטרם משיכת הכספים) על מנת להניב רווחים גבוהים הפטורים ממס. המומחים שלנו יודעים היטב לאפיין את התוכנית המתאימה לכם, לנייד אתכם ממסלול אחד לאחר, לפי מאפייניכם האישיים ומתוך הבנת שוק ההון ותנודותיו, לבחור עבורכם את קופת הגמל ולנהל אותה ואת הכספים שבה באופן רציף.

אנו בקרן אור נתאים לכם את קופת הגמל שמתאימה לכם

השאירו פרטים

במה קופת גמל שונה מקרן פנסיה או מביטוח מנהלים?

קופת גמל, קרן פנסיה וביטוח מנהלים הם אמצעים לחסכון כספי לקראת גיל הפרישה, אולם יש ביניהם הבדלים. יש לשים לב כי קרנות פנסיה מקיפות וביטוחי מנהלים מכילים היבטים ביטוחיים, כמו ביטוח חיים וביטוח אובדן כושר עבודה. לעומתם, קופת גמל מיועדת לחסכון בלבד ואינה כוללת ביטוחים. באופן זה היא דומה לקרן פנסיה שאינה מקיפה.

השינויים בקופות הגמל

עולם קופות הגמל עבר שינוי בשנת 2008 ולכן כיום אנו מחלקים את הכספים בקופות לכאלה שהופקדו לפני ואחרי אותה שנה. לפני 2008 היה ניתן למשוך את הכסף שהופקד בקופה לאחר 15 שנה, באם הקופה נפתחה באופן עצמאי, ובמידה ומדובר בקופה של שכיר, ניתן היה למשוך אותה בגיל 60. בשנת 2008 בוטל הרכיב ההוני בקופות הגמל ונקבע כי כל ההפקדות בקופת הגמל מאותה שנה תהיינה קצבתיות וניתן יהיה לקבל אותן רק בגיל הפרישה, בקצבה חודשית.

בשל מצב זה, קיים צורך לבחור קופה מתאימה, להתייחס אל הכספים שבה לפי השנה בה הם הופקדו ולדעת כיצד לנהל את הכספים בהגיעכם אל גיל הפרישה בצורה נכונה.