fbpx

קרן אור – סוכנות לביטוח פנסיוני

הטבות מס

הטבות מס לעצמאים

התעצבנתם על חוק פנסיה חובה לעצמאים אשר נכנס לתוקפו בשנת 2017? התמרמרתם וקיטרתם לא מעט? עכשיו, בואו נספר לכם קצת על הטבות מס שונות הנלוות לחוק ויכולות לשנות לכם את זווית הראיה לגבי החוק, כמעט לגמרי!

הטבות מס על הפקדה לקרנות פנסיה או לקופות גמל לעצמאים

את ההטבות ניתן לחלק לשתיים: הטבות בצורת ניכוי מס והטבות בצורת זיכוי מס.

הטבת ניכוי במס מצמצמת את ההכנסה החייבת במס. הטבות מס אלה, שמשתנות מעצמאי לעצמאי בהתאם למדרגות המס השונות החלות עליהם, מצמצמות את שיעורה של הכנסה חייבת במס, ובהתאם לכך, גם מקטינות גם את התשלומים למס ההכנסה ולמוסד לביטוח לאומי. הטבת זיכוי מס מקנה החזרים כספיים שמקוזזים מהסכומים המשולמים למס הכנסה. כך שהתשלום שאותו עליכם יהיה לשלם למס ההכנסה יפחת ב-35% מהסכום שהופקד לקרן הפנסיה. בהטבה נוספת זוכים, עצמאים אשר עברו את גיל ה-50 בתחילת שנת המס – הם יהיו זכאים להטבה המכונה "ניכוי מוגדל" בשיעור של עד ל-50%, שמאפשרת להם לצמצם עוד יותר את הכנסתם החייבת במס (כמובן, בכפוף לתקרה).

האם ישנן הטבות מס נוספות?

על מנת להקל בעומס התשלומים שעלולה ליצור על העצמאים חובת ההפקדה לפנסיה, הוחלט להפחית את סכומי דמי המוסד לביטוח הלאומי לעצמאים שהם בעלי הכנסה נמוכה. בנוסף לכך, עלה אחוז ההפקדה המרבי שמזכה בהטבות ממס הכנסה בהפקדות לקרן פנסיה מ-16% ל-16.5%, וזאת, בתנאי כי הטבות אלו לא נוצלו לרכישת ביטוח לאבדן כושר עבודה.

בואו נעצור כאן!

למעשה, יכולנו להעמיס עליכם עוד אינספור מספרים מבלבלים, אחוזים, נתונים, תחשיבים ומונחים מפוצצים, אבל, השורה התחתונה תישאר אחת – בכל המדובר על הפקדת החובה לפנסיה לעצמאים, קיימת רק דרך אחת לראות את הדברים – במקום שתשלמו מס גבוה למדינה, משתלם לכם יותר לנצל את "המתנות" בדמות הטבות שהיא נותנת לכם, בזמן שאתם דואגים להבטחת עתידכם ורמת חייכם לאחר הגיעכם לגיל הפרישה.

בזכות אנשי המקצוע של קרן אור – סוכנות לביטוח פנסיוני תוכלו, אתם, העצמאים, ליהנות מהליווי האישי הצמוד, מביטחון כלכלי לאחר הפרישה, וגם מהטבות המס המגיעות לכם!

השאירו פרטים