fbpx

קרן אור – סוכנות לביטוח פנסיוני

ביטוח תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות הינה פוליסת ביטוח שמורכבת משישה ראשי פרקים של תאונות: אבדן/פגיעה בתפקוד, שברים וכוויות עקב תאונה, פיצוי יומי בגין אשפוז בבית חולים עקב תאונה, פיצוי למבוטח בגין מצב סיעודי שארע עקב תאונה, כיסויים נוספים וכיסוי מיוחד לילדים.

מספר רב של אנשים נפגעים מדי שנה בתאונות בישראל. תאונות הכוללות בין השאר תאונות דרכים, תאונות עבודה ולמרבה הפלא מרבית התאונות קורות בבית ובסביבה הקרובה לבית.

תאונות הן אירוע בלתי צפוי שעלולות לגרום לאשפוז, נכות, והוצאות רפואיות גבוהות אחרות שיפגעו ביכולת הכלכלית של האדם שעבר את התאונה, מצב זה יקשה עליו להמשיך בשגרה ויפגע ביכולת הפרנסה שלו.

קרן-אור ביטוח תאונות אישיות
ביטוח תאונות אישיות מוגדר עם סכומים מוסכמים מראש, בהתאם לדרישות המבוטח ולפי אותם סכומים יקבל המבוטח תגמולי ביטוח בגין כל אחד מהפרקים הנ”ל. תשלומים אלו מועברים ללא קיזוז מביטוח לאומי או מכל גורם אחר- קופה אישית לפיצוי בסכומי נטו.

ביטוח תאונות אישיות ונכות תעסוקתית:

מדובר בפוליסה של פיצוי שוטף בגין אי כושר עבודה כתוצאה מתאונה, לאחר מספר ימי המתנה מוסכמים, לפיו יקבל המבוטח עד 1000 ₪ לשבוע, לתקופה של בין שנה עד שלוש שנים, בהתאם לפוליסה, ללא קיזוז מכספים אחרים המגיעים לו על פי דין.

בעצם מדובר על פוליסה של “הבטחת הכנסה” למקרה של תאונה המאפשרת פיצוי עד לחזרת המבוטח לעבודתו התקינה.

ביטוח תאונות אישיות שונה מביטוח אובדן כושר עבודה, שהרי זה מכסה גם במקרה מחלה ולו חוקים שונים.

אולם בשונה מביטוח של אובדן כושר עבודה, הפוליסה של הנכות התעסוקתית מספקת פתרון מהיר ומיידי וסוג של ”עזרה כלכלית ראשונה” למקרה של פציעה בנוסף להפעלת תהליכים ארוכים מול ביטוח לאומי, המעביד וחברת הביטוח במקרה של אובדן כושר עבודה.

היתרון של פיצוי שאינו תלוי בקבלת כספים ממקורות אחרים הופך את הביטוח מסוג זה לפתרון משלים לאובדן כושר עבודה, אך איננה מייתרת אותו או מחליפה אותו.

 

אנו בקרן אור נתאים עבורך ועבור בני משפחתך את הביטוח המתאים

השאירו פרטים

ביטוח תאונות אישיות

תאונות אישיות יכולות לקרות לכל אחד ואחת, ללא קשר לגיל, מצב משפחתי או מאפיין כזה או אחר, דבר זה מבדיל את פוליסה זו מאחרות ובגלל שלא ניתן לצפות את התרחיש הזה היא כל כך חשובה הכרחית.