fbpx

קרן אור – סוכנות לביטוח פנסיוני

ביטוח סיעודי

ביטוח סיעודי הוא ביטוח לכיסוי מקרים בהם המבוטח נזקק לאדם אחר שיסעד אותו ויטפל בו לאורך היום. הביטוח הסיעודי מממן טיפול סיעודי בבית או אשפוז סיעודי.  מצב סיעודי לא תלוי בגיל אם כי תלוי ברמת התפקוד, והאחריות על פי חוק לטיפול באדם סיעודי חלה על משפחתו.

קרן-אור ביטוח סיעוד

ביטוח סיעודי - לא רק לעת זקנה

מצב סיעודי אולי נשמע רחוק, אבל מצב זה חל בקרב מבוגרים וילדים בגילאים שונים, למרות שהרושם הראשוני לסיעוד מתקשר לזקנה ולמחלות המאפיינות גילאים מתקדמים, בפועל מצב סיעודי נגרם גם בשל תאונות או מחלות שעלולות לקרות לכל אדם בשלבים שונים בחייו. בדיוק בגלל זה קיים הביטוח היסעודי שמתאים לכל מי שרוצה לדאוג לרשת ביטחון למצב בו, חלילה, יזדקק לה.

הצורך בביטוח סיעודי נובע ממספר גורמים:

  1. עלויות גבוהות – טיפול סיעודי הוא יקר ודורש הוצאות רבות, גם לטיפולים בבית וגם במוסד רפואי או השגחתי.
  2. סיוע חלקי בלבד של מוסדות המדינה – חולים סיעודיים מקבלים סיוע חלקי בלבד, שאינו תורם באמת לעלויות הגבוהות של המטפלים והחולה.
  3. הבטחת רמת החיים – כשרוכשים ביטוח סיעודי החולה מבטיח לעצמו מצב שהוא והקרובים לו ישמרו על רמת החיים אליה התרגלו ללא צורך במציאת מקורות מימון חלופיים.

אנו בקרן אור נתאים עבורך ועבור בני משפחתך את הביטוח המתאים

השאירו פרטים

ביטוח סיעודי - לקריאה נוספת

מקרה הביטוח הסיעודי יוגדר כאחד משני האירועים הבאים לפחות:

מצב בריאות ותפקוד ירודים של המבוטח כתוצאה ממחלה, תאונה או ליקוי בריאותי, אשר בגינו הוא אינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי (לפחות 50% מהפעולה), של לפחות X מתוך 6 הפעולות הבאות:

  1. לקום ולשכב
  2. להתלבש ולהתפשט
  3. להתרחץ
  4. לאכול ולשתות
  5. לשלוט על סוגרים
  6. ניידות

מצב בריאות ותפקוד ירודים של מבוטח עקב "תשישות נפש" שנקבעה על ידי רופא מומחה בתחום.

הוראות המפקח על הביטוח בעניין סף הפיצוי המינימלי בפוליסה סיעודית:

א. מקרה ביטוח הנובע ממצב של אי יכולת לבצע 3 מתוך 6 פעולות, יזכה את המבוטח בלא פחות מ-50% מתגמול הביטוח החודשי.

ב. מקרה ביטוח הנובע ממצב של "תשישות נפש" יזכה את המבוטח ב–100% מתגמול הביטוח החודשי.