fbpx

קרן אור – סוכנות לביטוח פנסיוני

ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא הוא מרכיב חובה לכל רוכש דירה באמצעות משכנתא ונועד להגן על הבנק ועליכם הרוכשים.

ביטוח משכנתא. כאשר בעלי הנכס מבוטחים, יתרת המשכנתא תשולם לבנק במלואה, וכך הלווה יזכה בדירה למרות השינוי במצב, כך שגם הבנק וגם בעל הנכס יוצאים ללא הפסד.

ביטוח משכנתא מכיל שני רכיבים

  1. ביטוח חיים עבור הלווה
  2. ביטוח מבנה עבור הנכס.

חברות ביטוח מציעות פוליסות הכוללות את שני הרכיבים ביחד, או לחוד, אך שני הרכיבים הם רכיבי חובה לכל לווה שלוקח משכנתא.

כדי להחליט על הפוליסה שנכונה עבורכם וכזו שתתאים במיוחד לכם, אתם זקוקים לגורם מקצועי שיכוון ויתאים לכם את הפוליסה המתאימה, על אותו גורם חובת ההוכחה שהפוליסה שלכם תטיב עמכם ולא רק עם הבנק המלווה.

קרן-אור ביטוח חיים למשכנתא

דמי הפוליסה בביטוח משכנתא ותנאיה נקבעים בהתאם לתנאי המשכנתא הספציפיים של המבוטח כמו גיל, סטטוס עישון, מצב רפואי וכמובן התאמה לצרכיו ויכולותיו של הלווה.

ביטוח חיים למשכנתא, חשוב לשים לב

שימו לב לטבלת התפלגות הפרמיה של ביטוח המשכנתא: מאחר ואנו מתבגרים לאורך חיי הפוליסה, עלינו לבחון בקפידה את המסלול שיחסוך לנו הכי הרבה ולא להתפתות למחיר שהוא זול לטווח הקצר אך לטווח הארוך יעלה את ההחזר הכולל באלפי ש”ח.

ביטוח החיים למשכנתה נועד להבטיח את תשלומי המשכנתה לבנק גם במקרה שאחד הלווים ילך לעולמו. ביטוח החיים למשכנתה הוא למעשה ביטוח חיים מסוג 'ריסק', כאשר המוטב של הביטוח הוא הבנק ולא הלקוח אשר רוכש את הביטוח. סכום הביטוח בביטוח החיים למשכנתה צריך להיות מותאם ליתרת ההלוואה, על מנת שיוכל לפרוע את ההלוואה במלואה.

במקרה שאחד מבני הזוג הנוטלים את ההלוואה ילך לעולמו, יופעל ביטוח החיים, יתרת ההלוואה תוחזר במלואה לבנק על ידי חברת הביטוח, ובן הזוג הנותר יישאר עם הנכס וללא התחייבויות משכנתה. ניתן לעשות שני ביטוחים על אותה המשכנתה, ולגבות את דמי הביטוח משניהם. גם במקרה של התאבדות, למרות שאז מתבצע עיכוב בהעברת כספי הביטוח של עד שנה. במידה ודמי הביטוח היו גבוהים מיתרת תשלום המשכנתה, יתר כספי הביטוח עוברים למשפחה.

אנו בקרן אור נתאים עבורך ועבור בני משפחתך את הביטוח המתאים

השאירו פרטים