fbpx

קרן אור – סוכנות לביטוח פנסיוני

ביטוח מחלות קשות

ביטוח מחלות קשות היא פוליסת ביטוח המשלמת למבוטח פיצוי במקרה שיחלה במחלה קשה, מתוך רשימת מחלות המופיעות בפוליסה. במקרה של גילוי מחלה קשה במהלך תקופת הביטוח, ישולם למבוטח סכום הפיצוי המוגדר מראש בפוליסה.

קרן-אור ביטוח מחלות קשות
כאשר צצה לה מחלה קשה, החולה ומשפחתו מתמודדים לפתע עם הוצאות רבות ולא צפויות שנסרמו בגלל המחלה

שינוי בהיקף העבודה של החולה ובן הזוג הבריא, עשויה להשפיע רבות על רמת ההכנסה השוטפת של המשפחה.

הביטוח מקנה למבוטח פיצוי כספי שמטרתו להבטיח את  המשך שגרת החיים של המשפחה ולאפשר לחולה לבחור את הטיפול הרפואי הטוב ביותר עבורו ובכך להגדיל את סיכויי החלמתו.​

מה ההבדל בין ביטוח מחלות קשות לבין ביטוח בריאות? 

מטרת ביטוח הבריאות הפרטי הוא לטפל במבוטח רפואית, זאת אומרת להחזירו ככל הניתן ליום האירוע. ביטוח למחלות קשות, לעומת זאת, היא פוליסת פיצוי שמתמודדת עם בעיה כלכלית ומייצרת למשפחה קופה כספית שמוזרמת מיידית לחשבון הבנק של המבוטח, ממש עם גילוי המחלה. ביטוח זה מאפש למבוטח להתמודד עם המחלה כשהפן הכלכלי מאחוריו, וללא דאגות מיותרות לעניין זה. חשוב לדעת שאפשר לתבוע את שתי הפוליסות במקביל ואין בקבלת הפיצוי למנוע כל זכות על פי חוק ו/או פוליסה מהמבוטח.

אנו בקרן אור נתאים עבורך ועבור בני משפחתך את הביטוח המתאים

השאירו פרטים

ביטוח מחלות קשות, לקריאה נוספת

מחלות קשות עשויות להיות, בין היתר, אי ספיקת כליות כרונית, טרשת נפוצה, מחלת ריאות כרונית, התקף לב חריף, סרטן מסוגים שונים ועוד.

המפקח על הביטוח קבע הגדרות למחלות שחובה על חברת הביטוח לכלול בפוליסת ביטוח מחלות קשות.

חברות ביטוח רשאיות לסטות מהגדרות אלו, רק כאשר השינוי הוא לטובת המבוטח, כלומר רק במצב בו חברת הביטוח תכלול מצב מקל יותר מהמצב שהוגדר על ידי המפקח או תוסיף מחלות נוספות לרשימה.

המבוטח יכול לרכושש פוליסה למספר מצומצם של מחלות קשות ולא חייב לרכוש כיסוי עבור כל המחלות הקשות שמציעה חברת הביטוח, הכל נתון לבחירתו והפרמיה שהוא מעוניין לשלם..

כדאי לבדוק את רשימת המחלות המכוסות בפוליסה, לפני חתימה,  ואת האופן בו הן מוגדרות, שכן חברות הביטוח אינן רשאיות לקבוע הגדרות מחמירות יותר מאלה שנקבעו בחוזר של המפקח על הביטוח.