ביטוח מחלות קשות

קרן-אור ביטוח מחלות קשות

בקרות מחלה קשה נאלצים החולה ומשפחתו להתמודד עם הוצאות רבות לא צפויות הנגרמות עקב המחלה.

בנוסף, שינוי בהיקף העבודה של החולה ובן הזוג הבריא, עשויה להשפיע על רמת ההכנסה השוטפת של המשפחה.

ביטוח למחלות קשות, מקנה למבוטח פיצוי כספי שמטרתו להבטיח את מימון המשך שגרת החיים של המשפחה ולאפשר לחולה לבחור את הטיפול הרפואי הטוב ביותר עבורו ובכך, להגדיל את סיכויי החלמתו.​

ישנם לקוחות המתבלבלים בין ביטוח למחלות קשות לבין ביטוח בריאות, חשוב להבהיר כי מטרת ביטוח הבריאות הפרטי הוא לטפל במבוטח רפואית, קרי להחזירו ככל הניתן ליום קרות האירוע, בעוד שפוליסת מחלות קשות היא פוליסת פיצוי, המתמודדת עם בעיה כלכלית ומייצרת למשפחה קופה כספית שמוזרמת מיידית לבנק המבוטח עם גילוי המחלה, וזאת על מנת שיתמודד עם המחלה כשהפן הכלכלי מאחוריו, יודגש כי אין מניעה לתבוע את שתי הפוליסות במקביל ואין בקבלת הפיצוי למנוע כל זכות על פי חוק ו/או פוליסה מהמבוטח.

אנו בקרן אור נתאים עבור בני משפחתך את הביטוח המתאים לכם

שינוי גודל טקסט
ניגוד צבעים