ביטוח אבדן כושר עבודה

היכולת שלנו לעבוד, להתפרנס ולדאוג לעתיד המשפחה תלויה בצורה ישירה בכושר העבודה שלנו.

קרן-אור ביטוח אבדן כושר עבודה

בזמן שאנו כשירים לעבודה, אנו מסוגלים לבצע את תפקידנו ומייצרים הכנסה שוטפת שבלעדיה לא נוכל להתמודד עם העלויות השוטפות של חיי המשפחה: תשלומי שכירות או משכנתא, תשלום חשבונות החשמל והארנונה וכמובן רכישת מצרכים בסיסיים.

ללא היכולת לעבוד לא יתאפשר לנו לחיות את חיינו באופן תקין.
ביטוח מפני אובדן כושר עבודה הוא ביטוח שנועד להבטיח למבוטח גמלה חודשית במקרה שיאבד את כושר עבודתו עקב מחלה, תאונה וכדומה, לתקופה או באופן קבוע.

הגמלה המשולמת במסגרת הכיסוי הביטוחי באה להחליף את ההכנסה מעבודה, ממשלח יד או מעסק שיש למבוטח (הכנסה חייבת במס), ולכן תקבע בדרך כלל בהתאם להכנסה זו. הכנסה חייבת זו יכולה להיות משכורת (לשכיר), הכנסתו של עובד עצמאי, דיבידנדים הנמשכים על ידי בעלי מניות בחברה וכדומה.

ביטוח מפני אובדן כושר עבודה נכלל על פי חוק, כחלק אינטגרלי מקרן הפנסיה, ובתוכניות ביטוח פנסיוני אחרות על המבוטח לרכוש אותו בנפרד, תמורת פרמיה מתאימה.

מאחר ומדובר במוצר המותאם אישית למצבו של המבוטח, מקצועו ומשלח ידו, אנו מקפידים להתאים את תנאי הביטוח לצרכיו האישיים של הלקוח, מתוך התחשבות ביכולתו ובדרישות השונות של כל אדם ואדם.

על פי הנחיות המפקח על הביטוח חייב ביטוח למקרה אובדן כושר עבודה להיות משולם עד גיל 60 לפחות. כל תשלום אחר, לתקופה קצובה של חודשים או שנים (פיצוי ל-36 חודשים או ל-60 חודשים וכדומה), שאינו מבטיח תשלום עד גיל 60 לפחות, אינו מוגדר כביטוח אובדן כושר עבודה.

אנו בקרן אור נתאים עבור בני משפחתך את הביטוח המתאים לכם

שינוי גודל טקסט
ניגוד צבעים