fbpx

קרן אור – סוכנות לביטוח פנסיוני

קרן

אובדן כושר עבודה של עצמאים

על מה מדובר?

אובדן כושר עבודה נחשב לסיוט הגרוע ביותר של אדם. אל אי הנוחות הפיזית / הנפשית שבגינה הוא אינו יכול לעבוד ולהשתכר, מצטרפים חששות מהותיים הנוגעים לרמת החיים של אותו אדם ובני משפחתו. חששות אלה, ככל שיהיו גדולים אצל שכירים, אצל עצמאים הינם גדולים פי כמה, וזאת, עקב מעמדם הנחות באופן ברור של העצמאים בכל הנוגע למחלה או אובדן כושר עבודה.

אובדן כושר עבודה לעצמאים

כאשר אנו כעצמאים מגיעים לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה, עלינו להתייחס בעיקר לשני נושאים. הראשון שבהם הוא הגדרת העיסוק או המקצוע אשר מפני אובדנם נרצה לבטח את עצמנו. והשני, הוא גובה סכומי הפיצוי החודשיים שנרצה לקבל במצב שבו, חס וחלילה חו"ח, נסבול מאובדן כושר עבודה.
כעת, נרחיב על כל אחת משתי הנקודות הללו מעט יותר:
הגדרת העיסוק – קיימים שני מצבים ביטוחיים פוטנציאליים, מצב בו האדם אינו מסוגל לעסוק באף עיסוק או מקצוע או לחילופין, מצב שבו האדם אינו מסוגל לעבוד במקצוע או בעיסוק שבו עסק ב-5 השנים שקדמו למקרה שגרם לאובדן כושר עבודה.
ההבדל בין שתי הגדרות אלה הוא מהותי. בעוד שבמצב הראשון, מבחן הזכאות לקבלת הביטוח הוא רפואי, המצב השני, יכלול התייחסות ליכולתו של מבוטח להשתכר על אף בעיה רפואית שגורמת לו לאובדן כושר עבודה ספציפי בתחום עיסוקו.
למרות שנדמה כי העניין סמנטי בלבד, הוא אינו כזה כלל ועיקר. לכן, יש להתייעץ עם איש מקצוע בתחום בנוגע להגדרה המקצועית שלכם (וכפועל יוצא מכך, גם לפוליסת הביטוח הנדרשת לכם).
גובה הפיצויביטוח לאובדן כושר עבודה מבטח עד ל-75% ההכנסות הברוטו. וגם כאן, מתעוררת בעיה, מאחר שעצמאים, בניגוד לעובדים שכירים, אינם נהנים מהכנסה חודשית קבועה ומובטחת. תחשיב כזה, יתייחס לממוצע הכנסותיכם ב-12 החודשים האחרונים. אולם, גם כאן, מומלץ להיעזר בשירותיו של איש ביטוח מנוסה, שיסייע לכם להעריך את ממוצע הכנסותיכם ולקבוע את גובה הסכום המבוטח.

המגוון הרחב של הביטוחים

כיום, מבחר הפוליסות בתחום הוא רחב, עשיר ובעיקר ורסטילי, כך שלצידה של פוליסה סטנדרטית לאובדן כושר עבודה, ישנם סעיפי כיסוי פרטניים רבים, שאותם יכול מבוטח להתאים לנתוניו ולצרכיו, לאופי עסקו, לסגנון חייו וכן הלאה. האופציות רבות ושונות, ולכל סעיף בפוליסה כזו יש חשיבות מכרעת על עתידכם ועתיד משפחתכם. במקרה שבו, חס וחלילה, תיקלעו למצב שלא תוכלו לעבוד ולהשתכר כבעבר.
אחד ממאפייני סוכנות ביטוח טובה ומהימנה, הוא היכולת לסייע למבוטח לגבש את הפוליסה המתאימה לו ביותר ואף לחשוב באופן מקצועי על סעיפי כיסוי נוספים, שיוכלו להקל עליו (כדוגמת קיצור משך פרק הזמן מקרות מקרה הביטוח ועד לקבלת הכסף).

לסיכום,
פוליסה המבטחת אתכם מפני אובדן כושר העבודה הינה פוליסה הכרחית, והיא הצעד הנכון, החכם והאחראי ביותר שבו אתם יכולים לנקוט, על מנת לשמור על רמת חייכם הנוכחית, גם במקרה של מחלה או תאונה!

השאירו פרטים